Advertisement
 Xem tất cả

Phase của gia tốc trong dao động điều hòa.

Phase của gia tốc trong dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 80
Trắc nghiệm Dễ

Gia tốc tức thời trong dao động điều hoà biến đổi:

cùng phase với li độ.

lệch phase π4so với li độ.

lệch phase π2so với li độ.

ngược phase với li độ.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement