Advertisement
 Xem tất cả

Phase ban đầu của dao động điều hòa

Xác định phase ban đầu của dao động điều hòa


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 50
Trắc nghiệm Trung bình

Phương trình dao động của vật có dạng x=-Asin(ωt). Pha ban đầu của dao động là

0

π2

π

-π2Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan