Advertisement
 Xem tất cả

Phase ban đầu của dao động điều hòa

Xác định phase ban đầu của dao động điều hòa


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 50
Trắc nghiệm Trung bình

Phương trình dao động của vật có dạng x=-Asin(ωt). Pha ban đầu của dao động là

0

π2

π

-π2Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement