Advertisement
 Xem tất cả

Nhiệt lượng động cơ truyền cho nguồn lạnh trong 1 chu trình là?

Vật lý 10.Động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa 2 nguồn nhiệt 27°C và 127°C. Nhiệt lượng nhận được của ngùôn nóng trong 1 chu trình là 2400J.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 6 Bài 33 Vấn đề 5 Câu 7
Trắc nghiệm Trung bình

Động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa 2 nguồn nhiệt 27 °C127 °C. Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng trong 1 chu trình là 2400 J. Nhiệt lượng động cơ truyền cho nguồn lạnh trong 1 chu trình là?

1800 J

792 J

600 J

396 JAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement