Advertisement
 Xem tất cả

Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 300°C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất bao nhiêu?

Vật lý 10.Một động cơ thực hiện công 500J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng là 1000J.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 6 Bài 33 Vấn đề 5 Câu 10
Trắc nghiệm Trung bình

Một động cơ thực hiện công 500 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng là 1000 J. Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 300 °C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất bao nhiêu?

12,5 °C

14,5 °C

11,5 °C

13,5 °CAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement