Lý thuyết sóng dừng. Độ lệch phase giữa sóng tới và sóng phản xạ.- Vật lý 12

Vật lý 12. Lý thuyết sóng dừng. Độ lệch phase giữa sóng tới và sóng phản xạ. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 2 Bài 3 Vấn đề 1 Câu 3
Trắc nghiệm Dễ

Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

luôn ngược pha với sóng tới.

 luôn cùng phase với sóng tới.

ngược pha với sóng tới nếu vật cản tự do.

 cùng pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.Advertisement

Các công thức liên quan


Sóng phản xạ cùng A, T, f với sóng tới

định nghĩa : Sóng phản xạ là sóng phản xạ bởi vật cản khi sóng truyền tới.

Sóng phản xạ cùng A, T, f với sóng tới

Vật cản cố định : sóng phản xạ ngược pha sóng tới

Vật cản tự do: sóng phản xạ cùng pha sóng tới.

hinh-anh-song-phan-xa-vat-ly-12-646-0


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


f

Tần số dao động của sóng cơ là số dao động mà sóng cơ thực hiện trong 1 s

Đơn vị: Hz


Xem thêm

AM

Biên độ của sóng cơ tại mỗi điểm không phụ thuộc vào vị trí so với nguồn phát .

Đơn vị :m


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…