Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa

Lý thuyết dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 39
Trắc nghiệm Dễ

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi 

Cùng phase với vận tốc.

Ngược phase với vận tốc.

Sớm phase π2so với vận tốc.

Trễ phase π2so với vận tốc.Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan