Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa

Lý thuyết dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 39
Trắc nghiệm Dễ

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi 

Cùng phase với vận tốc.

Ngược phase với vận tốc.

Sớm phase π2so với vận tốc.

Trễ phase π2so với vận tốc.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement