Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa

Lý thuyết dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 38
Trắc nghiệm Trung bình

Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:

Vận tốc luôn trễ pha π2 so với gia tốc. 

Gia tốc sớm phase π so với li độ.

Vận tốc và gia tốc luôn ngược phase.

Vận tốc luôn sớm phase π2so với li độ.Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan