Advertisement
 Xem tất cả

Lý thuyết dao động điều hòa

Lý thuyết dao động điều hòa. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 38
Trắc nghiệm Trung bình

Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:

Vận tốc luôn trễ pha π2 so với gia tốc. 

Gia tốc sớm phase π so với li độ.

Vận tốc và gia tốc luôn ngược phase.

Vận tốc luôn sớm phase π2so với li độ.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement