Xem tất cả

Lực căng dây OA và OB.

Vật lý 10.Vật có trọng lượng P = 200N được treo bằng 2 dây OA và OB như hình. Khi cân bằng.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 3 Bài 17 Vấn đề 2 Câu 24
Trắc nghiệm Dễ

Vật có trọng lượng P=200 N được treo bằng 2 dây OA và OB như hình. Khi cân bằng, lực căng 2 dây OA và OB là bao nhiêu?  

400 N ;2003 N

2003 N ;400 N

100 N ;1003 N

1003 N ;100 N