Câu hỏi liên quan Hằng số khí

Tất cả các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận liên quan tới Hằng số khí

Advertisement

32 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Tính công mà khí thực hiện khi giãn nở đẳng áp.

Nhờ truyền nhiệt mà 10 g H227 °C dãn nở đẳng áp. Nhiệt độ sau khi dãn là 57 °C. Tính công mà khí thực hiện khi giãn.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính khối lượng khí đã thoát ra.

Một bình có dung tích V=10 lít chứa một lượng khí hiđrô bị nén ở áp suất p=50 atm và nhiệt độ 7 °C. Khi nung nóng bình, do bình hở nên có một phần khí thoát ra; phần khí còn lại có nhiệt độ 17 °C và vẫn dưới áp suất như cũ. Tính khối lượng khí đã thoát ra.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khối lượng không khí trong một phòng có thể tích V = 30 (m^3) sẽ thay đổi đi bao nhiêu khi nhiệt độ trong phòng tăng?

Khối lượng không khí trong một phòng có thể tích V=30 m3 sẽ thay đổi đi bao nhiêu khi nhiệt độ trong phòng tăng từ 17 °C đến 27 °C. Cho biết áp suất khí quyển là p0=1 atmvà khối lượng mol của không khí M=29 g/mol.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính thể tích của lượng khí đã thoát ra khòi phòng ờ điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng không khí còn lại ở trong phòng.

Một phòng có kích thước 8 m x 5 m x 4m. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 10 °Ctrong khi áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng khí đã thoát ra khỏi phòng ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng không khí còn lại ở trong phòng. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là D=1,293 kg/m3.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định khối lượng khí bơm vào trong mỗi giây. Coi quá trình bơm khí diễn ra đều đặn.

Người ta bơm khí ôxi vào một bình có thể tích 5000 lít. Sau nửa giờ bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 24 °C và áp suất 765 mmHg. Xác định khối lượng khí bơm vào trong mỗi giây. Coi quá trình bơm khí diễn ra đều đặn.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lượng khí thoát ra là bao nhiêu?

Một bình kín có van điều áp chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105 N/m2. Nung bình đến khi áp suất khí là 5.105 N/m2 khi đó van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi khi khí thoát. Sau đó áp suất giảm còn 4.105 N/m2. Lượng khí thoát ra là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng là bao nhiêu?

Căn phòng có thể tích 60 m3.  Tăng nhiệt độ của phòng từ 10 °C đến  27 °C. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29 kg/m3,  áp suất không khí môi trường là áp suất chuẩn. Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Áp suất khí trong bình bây giờ là?

Một lượng khí hidro đựng trong bình có thể tích 4 lít ở áp suất 3 atm, nhiệt độ 27 °C. Đun nóng khí đến 127 °C. Do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra. Áp suất khí trong bình bây giờ là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính áp suất khí trong bình bây giờ do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài.

Một lượng khí Hiđrô đựng trong bình có thể tích 2 lít  ở áp suất 1,5 atm nhiệt độ 27 °C.  Đun nóng khí đến 127 °C do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất khí trong bình bây giờ là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

So sánh áp suất khí trong bình 2 so với bình 1.

Hai bình khí lí tưởng cùng nhiệt độ. Bình 2 có dung tích gấp đôi bình 1, có số phân tử bằng nửa bình 1. Mỗi phân tử khí trong bình 2 có khối lượng gấp đôi khối lượng mỗi phân tử bình 1. Áp suất khí trong bình 2 so với bình 1 là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.