Câu hỏi liên quan Hằng số Avogadro

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Hằng số Avogadro


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tính số phân tử nước có trong 1g nước

Số phân tử nước có trong 1 g nước là:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính số phân tử nước có trong 1g nước
Advertisement

Xác định số phân tử H2O trong 2g nước

Số phân tử H2O trong 2 g nước là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Xác định số phân tử H2O trong 2g nước

Tính số phân tử chứa trong 0,2 kg nước.

Tính số phân tử chứa trong 0,2 kg nước.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính số phân tử chứa trong 0,2 kg nước.
Advertisement

Xác định số nguyên tử oxi trong 1 gam khí oxi

Có bao nhiêu nguyên tử ô xi trong 1 g khí ô xi.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Xác định số nguyên tử oxi trong 1 gam khí oxi

Giá trị của số Avôgađrô NA

Số Avôgađrô NA có giá trị được xác định bởi:

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Giá trị của số Avôgađrô NA
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…