Advertisement
 Xem tất cả

Câu hỏi liên quan Trạng thái dừng của nguyên tử. Bán kính quỹ đạo dừng.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Trạng thái dừng của nguyên tử. Bán kính quỹ đạo dừng.


 Quay lại
không tìm thấy kết quả

Xin vui lòng nhập từ khóa khi tìm kiềm.

Advertisement