Câu hỏi liên quan Tốc độ trung bình lớn nhất trong dao động điều hòa

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Tốc độ trung bình lớn nhất trong dao động điều hòa


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tốc độ trung bình lớn nhất của vật khi t=7T/12

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=4cos4πt+π3 cm. Tính tốc độ trung bình lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 7T/12 (lấy gần đúng).

Trắc nghiệm Rất khó
Xem thêm Tốc độ trung bình lớn nhất của vật khi t=7T/12
Advertisement

Tốc độ trung bình lớn nhất trong thời gian T/6

Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian t=T6, tốc độ trung bình lớn nhất của vật là

Trắc nghiệm Khó
Xem thêm Tốc độ trung bình lớn nhất trong thời gian T/6

Trong khoảng thời gian 7T/4 tốc độ trung bình lớn của chất điểm là?

Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh VTCB O với biên độ A và chu kì T. Trong khoảng thời gian 7T4tốc độ trung bình lớn nhất của chất điểm là

Trắc nghiệm Rất khó
Xem thêm Trong khoảng thời gian 7T/4 tốc độ trung bình lớn của chất điểm là?
Advertisement

Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian 2T/3 là bao nhiêu?

Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian  2T3 là

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Xem thêm Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian 2T/3 là bao nhiêu?
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…