Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Tần số của các ánh sáng màu - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Tần số của các ánh sáng màu - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Ánh sáng đơn sắc có tần số f=5.10^14 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm...

Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014  Hz  truyền trong chân không với bước sóng 600 (nm). Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Đối với ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường thuỷ tinh là ?

Đối với ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường thuỷ tinh là : 

Trắc nghiệm Dễ

Màu sắc và tần số của ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5

Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì?

Hãy chọn câu đúng. Khi sóng ánh sáng truyền từ một môi trường này sang một môi trường khác thì:

Trắc nghiệm Dễ

Đổi với ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường chân không thì 

Đổi với ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường chân không thì 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…