Advertisement
 Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement

Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng) 

Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng) 

Trắc nghiệm Dễ

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Muốn cho dao động điện từ tạo ra bởi máy phát dao động có thể bức xạ ra không gian dưới dạng sóng điện từ thì cần phải

Muốn cho dao động điện từ tạo ra bởi máy phát dao động có thể bức xạ ra không gian dưới dạng sóng điện từ thì cần phải

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan