Câu hỏi liên quan Qũy đạo kích thích thứ n - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Qũy đạo kích thích thứ n - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Chọn câu đúng với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô?

Chọn câu đúng với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Chọn phương án sai với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô?

Chọn phương án sai với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô? Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái

Trắc nghiệm Trung bình

Chọn phương án sai với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô?

Chọn phương án sai với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô? Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Tốc độ electron ở trạng thái kích thích thứ 2 là

Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức: En=-13,6/n2  (eV) với n là số nguyên; n = 1 ứng với mức cơ bản K; n = 2, 3, 4 ... ứng với các mức kích thích L, M, N... Biết khối lượng của electron 9,1.10-31 kg. Tốc độ electron ở trạng thái kích thích thứ 2 là

Trắc nghiệm Trung bình

Chuyển lên trạng thái kích thích thứ ba. Sau đó khối khí sẽ bức xạ

Khối khí hidro ở trạng thái cơ bản hấp thụ photon ứng với bước sóng λ và chuyển lên trạng thái kích thích thứ ba. Sau đó khối khí sẽ bức xạ

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…