Câu hỏi liên quan Quãng đường của dao động điều hòa trong 1 và 1 nửa chu kì - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Quãng đường của dao động điều hòa trong 1 và 1 nửa chu kì - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos (2πt - π6 )(cm). Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:
Advertisement

Tốc độ trung bình của vật trong thời gian nửa chu kì là?

Một vật dao động điều hoà với tần số f = 2Hz. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian nửa chu kì là?

 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tốc độ trung bình của vật trong thời gian nửa chu kì là?

Trong 2s vật dao động điều hòa đi được quãng đường 40cm. Viết phương trình dao động.

Một vật dao động điều hoà với chu kì T = 2s, trong 2s vật đi được quãng đường 40cm. Khi t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là? 

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Trong 2s vật dao động điều hòa đi được quãng đường 40cm. Viết phương trình dao động.
Advertisement

Quãng đường chất điểm đi được trong 1 chu kỳ dao động là?

Một chất điểm dao động với phương trình x=10cos(2πt) (cm). Quãng đường chất điểm đi được trong 1 chu kỳ dao động là?

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Quãng đường chất điểm đi được trong 1 chu kỳ dao động là?

Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian 2T/3 là bao nhiêu?

Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T và biên độ A. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian  2T3 là

Trắc nghiệm Khó  Có Video
Xem thêm Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian 2T/3 là bao nhiêu?
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…