Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Phương trình tổng hợp dao động điều hòa -vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Phương trình tổng hợp dao động điều hòa -vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tổng hợp hai dao động x1 = Acosωt và x2= 2Acos(ωt +2π/3)

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có các phương trình lần lượt là x1=acosωt và x2=2acos(ωt+2π3). Phương trình dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Tổng hợp hai dao điều hòa có ω = 5π rad/s và biên độ A1= √3/2, A2=√3 và pha ban đầu φ1 = π/1, φ2 = 5π/6

Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc ω=5π(rad/s), với biên độ: A1=3/2 cm và A2=3 cm; các pha ban đầu tương ứng là φ1=π2 và φ2=5π6. Phương trình dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Trung bình

Tổng hợp hai dao động điều hòa có A1=2a, A2=a và có pha ban đầu lần lượt là φ1 =π/3 và φ2 =π

Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần sô f = 50Hz có biên độ lần lượt là A1=2a, A2=a và có pha ban đầu lần lượt là φ1=π/3, φ2=π. Phương trình của dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Biên độ dao động tổng hợp phụ thuộc những yếu tố nào

Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng phương và cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc

Trắc nghiệm Dễ

Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp từ x1= 5cos(3πt -π/6) và x2=5cos(3πt +π/2)

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1=5cos(3πt-π/6) cm và x2=5cos(3πt+π/2) cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…