Câu hỏi liên quan Độ giảm cơ năng của dao động tắt dần - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Độ giảm cơ năng của dao động tắt dần - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Một vật dao động tắt dần có cơ năng ban đầu Eo=0,5J . Cứ sau một chu kì dao động thì biên độ giảm 2%

Một vật dao động tắt dần có cơ năng ban đầu E0=0,5J. Cứ sau một chu kì dao động thì biên độ giảm 2%. Phần năng lượng mất đi trong một chu kì đầu là

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Một vật dao động tắt dần có cơ năng ban đầu Eo=0,5J . Cứ sau một chu kì dao động thì biên độ giảm 2%
Advertisement

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần do ma sát? 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần
Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…