Câu hỏi liên quan Công thức tính số lần qua VTCB của vật dao động tắt dần - vật lý 12

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Công thức tính số lần qua VTCB của vật dao động tắt dần - vật lý 12


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần do ma sát? 

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động tắt dần
Advertisement

Chọn câu sai

Chọn câu sai.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn câu sai
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…