Câu hỏi liên quan Công thức liên hệ giữa động năng và động lượng của vật.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Công thức liên hệ giữa động năng và động lượng của vật.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Động lượng liên hệ chặt chẽ nhất với đại lượng nào?

Động lượng liên hệ chặt chẽ nhất với

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Động lượng liên hệ chặt chẽ nhất với đại lượng nào?
Advertisement

Xác định động lượng của vật.

Cho một vật chuyển động có động năng 4 J và khối lượng của vật là 2 kg. Xác định động lượng.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Xác định động lượng của vật.

Xác định động năng của mảnh thứ 2.

Một đầu đạn nằm yên sau đó nổ thành 2 mảnh có khối lượng mảnh thứ nhất gấp 2 khối lượng mảnh hai. Cho động năng tổng cộng là Wd. Gọi Wd2 là động năng của mảnh 2. Hãy xác định Wd2 bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Xác định động năng của mảnh thứ 2.
Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…