Advertisement
 Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Các hiện tượng phát quang.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Các hiện tượng phát quang.


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement

Hiện tượng quang−phát quang có thê xảy ra khi pho ton bị 

Hiện tượng quang−phát quang có thể xảy ra khi pho ton bị 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang − phát quang?

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang − phát quang?

Trắc nghiệm Dễ

Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang−phát quang? Ta nhìn thấy    

Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang−phát quang? Ta nhìn thấy    

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sáng

Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sáng

Trắc nghiệm Dễ

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch flucxêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch flucxêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng 

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan