Câu hỏi liên quan Vấn đề 6: Phương trình sóng dừng tại một điểm.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 6: Phương trình sóng dừng tại một điểm.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách B 0,5 cm là:- Vật lý 12

Tạo sóng ngang trên một sợi dây AB=0,3 m căng nằm ngang, với chu kì 0,02 s, biên độ 2 mm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,5 m/s. Sóng lan truyền từ đầu A cố định đến đầu B cố định rồi phản xạ về A. Chọn sóng tới B có dạng uB=Acosωt. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách B 0,5 cm là:

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình u=4cos(πx/4+π/2)cos(20πt-π/2) , trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là:- Vật lý 12

Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình u=4cos(πx4+π2)cos(20πt-π2)(cm), trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là:

Trắc nghiệm Trung bình

Phương trình sóng dừng trên dây đàn hồi căng ngang có dạng u=4cos5πd/12cos(100πt-π/4) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là- Vật lý 12

Phương trình sóng dừng trên dây đàn hồi căng ngang có dạng u=4cos5πd12cos(100πt-π4) cm. Với d(cm) là khoảng cách từ điểm khảo sát đến nguồn dao động. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Khó
Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…