Câu hỏi liên quan Vấn đề 2: Định nghĩa sóng dừng.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 2: Định nghĩa sóng dừng.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? Lý thuyết sóng dừng. - Vật lý 12.

Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Người ta nói sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng vì? - Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Người ta nói sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng vì:

Trắc nghiệm Trung bình

Lý thuyết sóng dừng. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp? - Vật lý 12.

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp. Sóng dừng.- Vật lý 12.

Chọn câu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp bằng:

Trắc nghiệm Dễ

Trên dây có sóng dừng, bề rộng một bụng sóng là? - Vật lý 12

Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dài l=1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=1,5cos(200πt)(cm). Trên dây có sóng dừng, bề rộng một bụng sóng là:

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…