Câu hỏi liên quan Vấn đề 2: Bài toán tăng giảm số vòng dây của máy biến áp.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 2: Bài toán tăng giảm số vòng dây của máy biến áp.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Để được máy biến áp đúng như dự định thì học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp

Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43 .  Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45.  Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định thì học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp :

Trắc nghiệm Khó
Advertisement

Hỏi ban đầu khi chưa thay đổi thì máy biến thế có tác dụng gì?

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 (V) . Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp đi 100 (vòng )  thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là 18 (V) . Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn thứ cấp, giảm số vòng của cuộn sơ cấp đi 100 (vòng) thì điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp là 25 (V) . Hỏi ban đầu khi chưa thay đổi thì máy biến thế có tác dụng gì?

Trắc nghiệm Trung bình

Giá trị của U là

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 (V)  . Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp đi 100 ( vòng )  thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là 18 (V)  . Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn thứ cấp , giảm số vòng của cuộn sơ cấp đi 100 ( vòng )  thì điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp là 25 (V) . Giá trị của U  là:

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…