Câu hỏi liên quan Vấn đề 2: Bài tập về phase u và i, viết phương trình i mạch.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 2: Bài tập về phase u và i, viết phương trình i mạch.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp, điện áp hai đầu cuộn dây sớm phase hơn điện áp hai đầu mạch pi/2. Nếu ta tăng điện trở thì.

Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp. Với các giá trị đã cho thì uL sớm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch một góc π2. Nếu ta tăng điện trở R thì:

Trắc nghiệm Trung bình  Có Video
Advertisement

Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì

Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì

Trắc nghiệm Dễ  Có Video

Tìm cảm kháng của mạch

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp. Biết dung kháng ZC=48Ω. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là U, tần số f. Khi R=36Ω thì u lệch pha so với i góc φ1 và khi R=144Ω thì u lệch pha so với i góc φ2. Biết φ1+φ2=900. Cảm kháng của mạch là

Trắc nghiệm Khó  Có Video
Advertisement

Độ lệch pha giữa uAN và uAB là

Cho đoạn mạch như hình vẽ trên. R=100Ω, cuộn dây có L = 318mH và điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung C=15,9μF. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB là u=U2cos100πt (V). Độ lệch pha giữa uAN và uAB là bao nhiêu?

 

Trắc nghiệm Khó

Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Đặt một điện áp xoay chiều u=1602cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm các cuộn dây L1=0,1π(H) nối tiếp L2=0,3π(H) và điện trở R=40Ω. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…