Câu hỏi liên quan Vấn đề 10: Thời gian vượt quá, thời gian không vượt quá.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 10: Thời gian vượt quá, thời gian không vượt quá.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Trong một chu kì dao động, khoảng thời gian mà v > (pi/4) v trung bình là?

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Gọi  vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì dao động, v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong một chu kì dao động, khoảng thời gian mà v ≥ π4vTB là?

Trắc nghiệm Khó  Có Video
Advertisement

Xác định tần số dao động của vật

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không nhỏ hơn 10π2 cm/s là T2. Lấy π2=10. Tần số dao động của vật là 

Trắc nghiệm Trung bình

Thời gian li độ khôn lớn hơn 4 cm

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=8cosωt+π3 cm. Trong một chu kỳ, thời gian độ lớn li độ không lớn hơn 4 cm là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Vector vận tốc và vector gia tốc cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình dao động như sau x=Acos2πt+π2 (cm). Vector vận tốc và vector gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu) sau đây?

Trắc nghiệm Trung bình

Thời gian vật có vận tốc không nhỏ hơn trong mỗi chu kì

Một con lắc lò xo có vật nặng với khối lượng m=100 g và lò xo có độ cứng k=10 N/m dao động với biên độ 2 cm. Thời gian mà vật có vận tốc không nhỏ hơn 10 cm/s trong mỗi chu kì là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…