Câu hỏi liên quan CHƯƠNG VI: Cơ sở của nhiệt động lực học.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới CHƯƠNG VI: Cơ sở của nhiệt động lực học.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tính công mà khí thực hiện khi giãn nở đẳng áp.

Nhờ truyền nhiệt mà 10 g H227 °C dãn nở đẳng áp. Nhiệt độ sau khi dãn là 57 °C. Tính công mà khí thực hiện khi giãn.

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 300°C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất bao nhiêu?

Một động cơ thực hiện công 500 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng là 1000 J. Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 300 °C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình

Nhiệt độ cao nhất của nguồn lạnh là bao nhiêu?

Xác đinh hiệu suất của động cơ nhiệt biết động cơ thực hiện công 350 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng 1 kJ. Nếu nguồn nóng có nhiệt độ 227 °C thì nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Hỏi công mà động cơ thực hiện được khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 107J.

Nhiệt độ của nguồn nóng một động cơ là 520 °C, của nguồn lạnh là 20 °C. Hỏi công mà động cơ thực hiện được khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng107 J. Coi động cơ là lí tưởng.

Trắc nghiệm Trung bình

Nhiệt lượng động cơ truyền cho nguồn lạnh trong 1 chu trình là?

Động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa 2 nguồn nhiệt 27 °C127 °C. Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng trong 1 chu trình là 2400 J. Nhiệt lượng động cơ truyền cho nguồn lạnh trong 1 chu trình là?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…