Advertisement
 Xem tất cả

Câu hỏi liên quan Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = - 0,5A đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là?

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = - 0,5A đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là?


 Quay lại
không tìm thấy kết quả

Xin vui lòng nhập từ khóa khi tìm kiềm.

Advertisement