Advertisement
 Xem tất cả

Câu hỏi liên quan Li độ của vật dao động điều hòa là bao nhiêu khi có vận tốc?

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Li độ của vật dao động điều hòa là bao nhiêu khi có vận tốc?


 Quay lại
không tìm thấy kết quả

Xin vui lòng nhập từ khóa khi tìm kiềm.

Advertisement