Advertisement
 Xem tất cả

Câu hỏi liên quan Li độ của dao động điều hòa khi v = vmax/2

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Li độ của dao động điều hòa khi v = vmax/2


 Quay lại
không tìm thấy kết quả

Xin vui lòng nhập từ khóa khi tìm kiềm.

Advertisement