Câu hỏi liên quan Định nghĩa dòng điện trong chân không.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Định nghĩa dòng điện trong chân không.


 Quay lại Làm bài tập
Advertisement
Advertisement

Khi catot bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anot và catot bằng không thì sẽ như thế nào?

Đối với dòng điện trong chân không, khi catot bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anot và catot bằng 0 thì

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Khi catot bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anot và catot bằng không thì sẽ như thế nào?

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Định nghĩa dòng điện trong chân không.

Dòng điện trong chân không là

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Định nghĩa dòng điện trong chân không.
Advertisement

Dòng điện trong các môi trường nào do cùng một loại hạt tải điện tạo nên?

So sánh bản chất thì dòng điện trong các môi trường nào do cùng một loại hạt tải điện tạo nên?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Dòng điện trong các môi trường nào do cùng một loại hạt tải điện tạo nên?

Chọn đáp án sai khi nói về dòng điện trong chân không.

Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện trong chân không.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Chọn đáp án sai khi nói về dòng điện trong chân không.

Tia catot là gì?

Tia catốt là chùm

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tia catot là gì?

Tính chất của tia catot. Chọn một đáp án sai.

Chọn một đáp án sai khi nói về tính chất của tia catot.

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính chất của tia catot. Chọn một đáp án sai.

Tính chất nào sau đây không phải của tia catot?

Tính chất nào sau đây không phải của tia catot?

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tính chất nào sau đây không phải của tia catot?
Advertisement
`
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo