Advertisement
 Xem tất cả

Câu hỏi liên quan Biết trong khoảng thời gian 1/30s đầu tiên, vật đi từ vị trí x = 0 đến vị trí x = A /2 theo chiều dương. Xác định chu kỳ.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Biết trong khoảng thời gian 1/30s đầu tiên, vật đi từ vị trí x = 0 đến vị trí x = A /2 theo chiều dương. Xác định chu kỳ.


 Quay lại
không tìm thấy kết quả

Xin vui lòng nhập từ khóa khi tìm kiềm.

Advertisement