Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Vận tốc tuyệt đối - Vật lý 10

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vận tốc tuyệt đối - Vật lý 10


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Như vậy vận tốc của xe B so với đường là:

Hai xe A và B đang chuyển động ngược chiều nhau trên đoạn đường thẳng, vận tốc của xe A so với xe B là 25 (m/s). Xe A đang chuyển động với vận tốc 10 (m/s) so với đường. Như vậy vận tốc của xe B so với đường là: 

Trắc nghiệm Trung bình

Thuyền ngược dòng từ A đến B mất khoảng thời gian là

Hai bến thuyền A và B cách nhau 1000 (m) . Dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 2 (m/s) so với bờ. Vận tốc của thuyền so với dòng nước là 3 (m/s) .Thuyền ngược dòng từ A đến B mất khoảng thời gian là 

Trắc nghiệm Dễ

Thuyền xuôi dòng từ A đến B mất khoảng thời gian là:

Hai bến thuyền A và B cách nhau 1000 (m). Dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 2 (m/s) so với bờ. Vận tốc của thuyền so với dòng nước là 3 (m/s) Thuyền xuôi dòng từ A đến B mất khoảng thời gian là:

Trắc nghiệm Dễ

Vận tốc của thuyền so với bến sông khi thuyền xuôi dòng

Một chiếc thuyền đang chạy trên sông với vận tốc  10 (m/s) so với dòng nước. Vận tốc của dòng nước là 2 (m/s). Vận tốc của thuyền so với bến sông khi thuyền xuôi dòng

Trắc nghiệm Dễ

Hai xe chuyển động ngược chiều. Vận tốc tương đối của hai xe A và B là

Hai ô tô đang chuyển động với tốc độ lần lượt như sau: xe A vA=40 (km/h)  xe B có vB=60 (km/h).  Hai xe chuyển động ngược chiều. Vận tốc tương đối của hai xe A và B là

Trắc nghiệm Dễ


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…