Advertisement
 Xem tất cả

Li độ của chất điểm ở thời điểm xác định.

Li độ dao động ở thời điểm sau đó 0,25s là bao nhiêu? Hướng dẫn giải chi tiết?


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 57
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà với phương trình x=10cos(4πt+π8)(cm). Biết ở thời điểm t có li độ là 4cm. Li độ dao động ở thời điểm sau đó 0,25s là?

4cm

2cm

-4cm

-2cmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement