Advertisement
 Xem tất cả

Khoảng thời gian ngắn nhất để nó dao động từ li độ x1 = 2cm đến x2=4cm

Vật lý 12. Bài toán xác định thời gian ngắn nhất vật thỏa điều kiện cho trước. Tổng hợp bài tập theo từng dạng có hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 14
Trắc nghiệm Trung bình

Một con lắc có chu kì 0,1s biên độ dao động là 4cm khoảng thời gian ngắn nhất để nó dao động từ li độ x1 = 2cm đến li độ x2 = 4cm là

160s.

1120s.

130s.

140s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement