Advertisement
 Xem tất cả

Khi vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại, thì li độ là bao nhiêu?

khi vận tốc bằng 1/2 vận tốc cực đại, thì li độ là bao nhiêu? Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 73
Trắc nghiệm Trung bình

Tại một thời điểm khi vật thực hiện dao động điều hoà với vận tốc bằng 32 vận tốc cực đại , vật xuất hiện tại li độ bằng bao nhiêu ?

±A2

A2

A2

±A32Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement