Xem tất cả

Hướng phản lực của tường vào AB tại đầu B.

Vật lý 10.Thanh AB dài 1 có trọng lượng p = 100N, được giữ nhờ dây AC như hình vẽ. Biết trọng tâm G nằm ở giữa thanh. Hỏi hướng N.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 3 Bài 17 Vấn đề 2 Câu 21
Trắc nghiệm Trung bình

Thanh AB dài 1 có trọng lượng P=100 N, được giữ nhờ dây AC như hình vẽ. Biết trọng tâm G nằm ở giữa thanh. Phản lực của vách tường vào đầu B của thanh có hướng?

Dọc theo thanh

Hướng đến I

Hợp vói thanh AB 1 góc 60° và chếch lên trên 

Hợp với thanh AB 1 góc 60° và chếch xuống dưới