Advertisement
 Xem tất cả

Hỏi công mà động cơ thực hiện được khi nhận tù nguồn nóng nhiệt lượng 107J. Coi động cơ là lí tưởng.

Vật lý 10.Nhiệt độ của nguồn nóng một động cơ là 520°C, của nguồn lạnh là 20°C.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 6 Bài 33 Vấn đề 5 Câu 8
Trắc nghiệm Trung bình

Nhiệt độ của nguồn nóng một động cơ là 520 °C, của nguồn lạnh là 20 °C. Hỏi công mà động cơ thực hiện được khi nhận tù nguồn nóng nhiệt lượng 107 J. Coi động cơ là lí tưởng.

6.106 J

6,2.106 J

6,3.106 J

6,4.106 JAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement