Advertisement
 Xem tất cả

Hãy biểu diễn các quá trình trên trong tọa độ (P, V), (P, T).

Vật lý 10.Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng trong hệ tọa độ (V, T ).Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 5 Bài 31 Vấn đề 6 Câu 14
Tự luận Dễ

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng trong hệ tọa độ (V, T ). 


Hướng dẫn: nhấp vào biểu tượng để nhập công thức.
Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement