Xem tất cả

Độ cứng của lò xo là bao nhiêu

Tìm độ cứng của lò xo khi biết gia tốc và li độ của vật dao động điều hòa


 Quay lại
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 5
Trắc nghiệm Dễ

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng 250g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang, ở vị trí có li độ x = -2 cm thì gia tốc của vật là 8(m/s2). Hỏi độ cứng của lò xo là bao nhiêu?

120N/m

20N/m

100N/m

200N/mXác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!