Advertisement
 Xem tất cả

Dao động điều hòa quãng đường vật đi được trong thời gian t = 0,125s là?

Vật lý 12. Dao động điều hòa quãng đường vật đi được trong thời gian t = 0,125s là? Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 3 Câu 8
Trắc nghiệm Khó

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4 πt - π/3)(cm). Quãng đường vật đi được trong thời gian t = 0,125s là

1cm

2cm

4cm

1,27cmAdvertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement