Advertisement
 Tải Lại Trang

Cho hệ dao động như hình vẽ 2. Lò xo có k = 25N/m. Vật có m = 500g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang.

Cho hệ dao động như hình vẽ 2. Lò xo có k = 25N/m. Vật có m = 500g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật nhỏ có khối lượng mo= 100g bay theo phương ngang với vận tốc có độ lớn vo= 1,2m/s đến đập v


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 2 Vấn đề 10 Câu 1
Trắc nghiệm Khó

Cho hệ dao động như hình vẽ 2. Lò xo có k = 25N/m. Vật có m = 500g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật nhỏ có khối lượng m0 = 100g bay theo phương ngang với vận tốc có độ lớn v0= 1,2m/s đến đập vào vật m. Coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vật m dao động điều hoà. Biên độ dao động của vật m

8 cm. 

82 cm.

4 cm.

42 cm.Các công thức liên quan


Biên độ , tần số góc con lắc lò xo sau va chạm đàn hồi - vật lý 12


ω'=ωA'=x2+v1'ω'2


Va chạm đàn hồi : con lắc lò xo có m1 va chạm với vật m2  có vận tốc lần lượt v1;v2

Bảo toàn động lượng : m1v1'+m2v2=m1v1''+m2v2'

Bảo toàn cơ năng : 12m1v1'2+12m2v22=12m1v1'2+12m2v2'2

v1'=m2-m1v2+2m1v1m1+m2v2'=m1-m2v1+2m2v2m1+m2

Công thức :

ω'=ωA'=x2+v1'ω'2

Với x là vị trí so với VTCB mà vật bắt đầu va chạm

 


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


Tần số góc trong dao động điều hòa


ω


Khái niệm:

Tần số góc (hay tốc độ góc) của một chuyển động tròn là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi.

 

Đơn vị tính: (rad/s)

 


Xem thêm

Biên độ sau va chạm của dao động điều hòa - vật lý 12


A'


Định nghĩa : Sau khi va chạm vật chuyển động với vận tốc thay đổi.Dao động cũng thay đổi về chu kì và biên độ. 

Kí hiệu : A'

Đơn vị: m, cm


Xem thêm

Vận tốc sau va chạm đàn hồi - vật lý 12


v1';v2'


Định nghĩa : Khi hai vật va chạm với nhau và chi tác dụng bởi nội lực thì ta áp dụng được định luật bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng .Các vật sau va chạm chuyển động với  vận tốc v'.

Kí hiu : v1';v2'

Đơn vị m/s


Xem thêm

Tần số góc của dao động con lắc lò xo sau va chạm - vật lý 12


ω'


Định nghĩa : Sau va chạm tùy thuộc vào loại va chạm vật sẽ thay đổi tần số góc hay không.

Đơn v :rad/s

Kí hiệu : ω'


Xem thêm

Vận tốc của vật trước va chạm - vật lý 12


v1;v2


Định nghĩa : giá trị vận tốc các vật trước va chạm.

Đơn vị : m

kí hiệu : v1;v2


Xem thêm

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Khóa Học Dành Cho Các Bạn Học Sinh Giỏi

Học Tập Cực Kỳ Hiệu Quả - Đặc biệt thiết kế riêng cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp THCS, THPT hoặc Ôn Thi Đại Học

Advertisement
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Advertisement


Advertisement

Tin Tức Liên Quan