Advertisement
 Xem tất cả

Biết trong khoảng thời gian 1/30s đầu tiên, vật đi từ vị trí x = 0 đến vị trí x = A /2 theo chiều dương. Xác định chu kỳ.

Vật lý 12. Bài toán xác định thời gian vật thỏa điều kiện cho trước. Hướng dẫn chi tiết.


VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 9 Câu 12
Trắc nghiệm Trung bình

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt+φ). Biết trong khoảng thời gian 1/30s đầu tiên, vật đi từ vị trí x0 = 0 đến vị trí x = A /2 theo chiều dương. Chu kì dao động của vật là

0,2s. 

5s.

0,5s. 

0,1s.Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement