Xem tất cả

Áp lực của quả cầu lên hai mặt phẳng.

Vật lý 10.Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 45°. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg Tính N'.Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại
VẬT LÝ 10 Chương 3 Bài 17 Vấn đề 2 Câu 23
Trắc nghiệm Trung bình

Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 45°. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng2 kg (hình vẽ). Bỏ qua ma sát và lấy g=10 m/s2. Áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ 

20 N

14 N

28 N

1,4 N