Advertisement
 Xem tất cả

Nếu biên độ tăng gấp 2 lần thì tần số dao động sẽ ra sao?

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang, Nếu A tăng gấp 2 lần thì tần số dao động sẽ ra sao? Hướng dẫn chi tiết!


Làm bài tập
VẬT LÝ 12 Chương 1 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 15
Trắc nghiệm Trung bình

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang, Nếu A tăng gấp 2 lần thì tần số dao động sẽ ra sao?

tăng 2 lần

không đổi

tăng 2 lần

giảm 2 lầnAdvertisement
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement