Xem tất cả

Vận tốc trung bình. 

Vận tốc trung bình là gì? Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

vtb

Vận tốc trung bình.

 

Khái niệm: Vận tốc trung bình được hiểu là thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian vật đi hết quãng đường đó.

 

Đơn vị tính: m/s hoặc km/h.

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!