Xem tất cả

Tốc độ trung bình. 

Vật ý 10. Tốc độ trung bình là gì? Hướng dẫn chi tiết.


 Quay lại

v¯ 

Tốc độ trung bình.

 

Khái niệm: Tốc độ trung bình được hiểu là thương số giữa quãng đường vật đi được và thời gian vật đi hết quãng đường đó.

 

Đơn vị tính: km/h hoặc m/s.