Advertisement
 Xem tất cả

Tọa độ ban đầu trong chuyển động thẳng. 

Vật lý 10. Tọa độ ban đầu là gì? Cách xác định tọa độ của một vật trong chuyển động. Hướng dẫn chi tiết.


xo

Tọa độ ban đầu trong chuyển động thẳng.

 

Khái niệm: Là tọa độ ban đầu của vật tại thời điểm t=0.

 

Đơn vị tính: m

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan