Tần số của ánh sáng đỏ – vật lý 12 

Vật lý 12.Tần số của ánh sáng đỏ. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tần số của ánh sáng đỏ – vật lý 12

fđ

Định nghĩa : Tần số của ánh sáng đỏ là tần số của dao động điện từ và đặc trưng cho màu sắc của ánh sáng.Sóng ánh sáng truyền trong chân không với cùng vận tốc ánh sáng.Khi đi qua các môi trường tần số và chu kì của sóng ánh sáng không thay đổi.Ánh sáng có tần số càng nhỏ bước sóng càng lớn. Tần số của màu đỏ là nhỏ nhất.

Đơn vị : Hz

Kí hiệu : fđ

Advertisement

Các công thức liên quan


Tần số của ánh sáng không thay đổi khi qua các môi trường.

ft ngoi<fđ<fcam<fvàng<flc <flam<fchàm<ftím<fhng ngoi

 

Tần số của ánh sáng đặc trưng cho ánh sáng đó :

+ Tần số của ánh sáng không thay đổi khi qua các môi trường.

+ Đặc trưng cho màu sắc của ánh sáng.

+ft ngoi<fđ<fcam<fvàng<flc <flam<fchàm<ftím<fhng ngoi


Xem thêm

f=fđ-ftím=R1R2R1+R21nđ-1-1ntím-1

f=fđ-ftím=R1R2R1+R21nđ-1-1ntím-1

Khi chiếu chùm sáng trắng qua thấu kính: Thì trên trục chính ta thu được quang phổ dài 1 đoạn f


Xem thêm

ftia X>ft ngoi>ftím>fđ>fhng ngoiλtia X<λt ngoi<λtím<λđ<λhng ngoi

hinh-anh-bang-thang-song-dien-tu-vat-ly-12-496-0

hinh-anh-bang-thang-song-dien-tu-vat-ly-12-496-1

 

 


Xem thêm

Advertisement

Biến số liên quan


ftím

Định nghĩa : Tần số của ánh sáng tím là tần số của dao động điện từ và đặc trưng cho màu sắc của ánh sáng.Sóng ánh sáng truyền trong chân không với cùng vận tốc ánh sáng.Khi đi qua các môi trường tần số và chu kì của sóng ánh sáng không thay đổi.Ánh sáng có tần số càng nhỏ bước sóng càng lớn.Tần số của ánh sáng màu tím là lớn nhất.

Đơn vị : Hz

Kí hiệu : ftím


Xem thêm

fđ

Định nghĩa : Tần số của ánh sáng đỏ là tần số của dao động điện từ và đặc trưng cho màu sắc của ánh sáng.Sóng ánh sáng truyền trong chân không với cùng vận tốc ánh sáng.Khi đi qua các môi trường tần số và chu kì của sóng ánh sáng không thay đổi.Ánh sáng có tần số càng nhỏ bước sóng càng lớn. Tần số của màu đỏ là nhỏ nhất.

Đơn vị : Hz

Kí hiệu : fđ


Xem thêm

ftím

Định nghĩa : Tần số của ánh sáng tím là tần số của dao động điện từ và đặc trưng cho màu sắc của ánh sáng.Sóng ánh sáng truyền trong chân không với cùng vận tốc ánh sáng.Khi đi qua các môi trường tần số và chu kì của sóng ánh sáng không thay đổi.Ánh sáng có tần số càng nhỏ bước sóng càng lớn.Tần số của ánh sáng màu tím là lớn nhất.

Đơn vị : Hz

Kí hiệu : ftím


Xem thêm

fđ

Định nghĩa : Tần số của ánh sáng đỏ là tần số của dao động điện từ và đặc trưng cho màu sắc của ánh sáng.Sóng ánh sáng truyền trong chân không với cùng vận tốc ánh sáng.Khi đi qua các môi trường tần số và chu kì của sóng ánh sáng không thay đổi.Ánh sáng có tần số càng nhỏ bước sóng càng lớn. Tần số của màu đỏ là nhỏ nhất.

Đơn vị : Hz

Kí hiệu : fđ


Xem thêm

fvàng

Định nghĩa : Tần số của ánh sáng vàng là tần số của dao động điện từ và đặc trưng cho màu sắc của ánh sáng.Sóng ánh sáng truyền trong chân không với cùng vận tốc ánh sáng.Khi đi qua các môi trường tần số và chu kì của sóng ánh sáng không thay đổi.Ánh sáng có tần số càng nhỏ bước sóng càng lớn.

Đơn vị : Hz

Kí hiệu : fvàng


Xem thêm

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 31 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì

Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thủy tinh thì:

Trắc nghiệm Dễ

Ánh sáng đơn sắc có tần số f=5.10^14 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm...

Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014  Hz  truyền trong chân không với bước sóng 600 (nm). Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này 

Trắc nghiệm Dễ

Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì ?

Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì :

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Vật lý 12 - Sóng ánh sáng - chọn câu trả lời đúng về anhs sáng trắng và ánh sáng đơn sắc.

Chọn câu đúng :

Trắc nghiệm Dễ

Đổi với ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường chân không thì 

Đổi với ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường chân không thì 

Trắc nghiệm Dễ

Đối với ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường thuỷ tinh là ?

Đối với ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường thuỷ tinh là : 

Trắc nghiệm Dễ
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…