Advertisement
 Xem tất cả

Suất đàn hồi của chất rắn. 

Suất đàn hồi của chất rắn. Vật Lý 10.


E

Suất đàn hồi của chất rắn.

 

Là đại lượng đặc trưng cho tính đàn hồi của chất rắn.

Đơn vị tính: Pascal (Pa).

 

Advertisement

Các câu hỏi liên quan


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement
Advertisement

Luyện Nghe Tiếng Anh Qua Video Tin Tức


Advertisement

Tin Tức Liên Quan